dijous, de maig 15, 2008

CAP A LA LLUM

Cap a la llum, com les arnes, cap a la llum .

Sense roba, nus com els nou nats, nascuts en el dolor.
Cap a la llum, guiats per grisos arcàngels, cap a la llum .

I allà dalt el cercle, perfecte, brunyit, espera,
l'arribada dels condemnats.

I allà dalt l'esfera resplendent, del camí, ens crida,
som els seus fills estimats.

Com les mosques i les flors, cap a la llum.
Sense vida, nus com els difunts, podrida la mortalla.
Guiats pels més bells dimonis, feliços, cap a la llum .